Համաձայնագիր օգտատերերի պայմանագրի և «Garant.am» կայքի օգտագործման վերաբերյալ.

Համաձայնագիր օգտատերերի պայմանագրի և «Garant.am» կայքի օգտագործման վերաբերյալ.

Garant.am կայքի, մի կողմից, և գովազդի օգտագործողի և սեփականատիրոջ միջև, մյուս կողմից, կառավարում է կայքի և նրա ծառայությունների օգտագործումը: Այս համաձայնագիրը օրինականորեն պարտադիր փաստաթուղթ է կայքի բոլոր օգտատերերի համար: Կայքից և դրա ծառայություններից օգտվելիս օգտվողը և գովազդի սեփականատերը համաձայնում են սույն պայմանագրի պայմաններին:

Տերմինների սահմանումներ

1.1. Garant.am-ը կայք է, որը նախատեսված է բնակարանների որոնման և վարձակալության, ինչպես նաև շուկայական ծառայություններ մատուցելու համար:
1.2. Օգտատեր՝ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, որն օգտագործում է կայքը և դրա ծառայությունները՝ բնակարան փնտրելու, վարձակալություն կազմակերպելու և շուկայական ծառայություններից օգտվելու համար:
1.3. Գովազդի սեփականատերը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է, ով կայքում հայտարարություն է տեղադրել վարձով բնակարանի առաջարկի մասին:

Գրանցում կայքում

2.1. Կայքից և դրա ծառայություններից օգտվելու համար դուք պետք է անցնեք գրանցման ընթացակարգը:
2.2. Գրանցվելիս օգտատերը հավաստի տեղեկատվություն է տրամադրում իր մասին։
2.3. Գովազդի սեփականատերը կայքում գովազդ տեղադրելու ժամանակ նույնպես պարտավոր է հավաստի տեղեկատվություն տրամադրել իր և գույքի մասին։
2.4. Garant.am-ը պատասխանատվություն չի կրում օգտատիրոջ կամ գովազդի սեփականատիրոջ կողմից տրամադրված տեղեկատվության ճշգրտության համար:

Կայքի և դրա ծառայությունների օգտագործումը

3.1. Օգտատերը և գովազդի սեփականատերը պարտավորվում են օգտագործել կայքը և դրա ծառայությունները միայն օրինական նպատակներով և կիրառելի օրենսդրությանը համապատասխան:
3.2. Օգտատերը և գովազդի սեփականատերը իրավունք չունեն օգտվել կայքից և նրա ծառայություններից՝ կիրառելի օրենսդրությանը հակասող տեղեկատվություն տարածելու, ինչպես նաև խարդախություն և այլ անօրինական գործողություններ իրականացնելու համար:
3.3. Garant.am-ն իրավունք ունի սահմանափակել կամ դադարեցնել մուտքը կայք և դրա ծառայություններ՝ օգտատիրոջ կամ սեփականատիրոջ կողմից սույն պայմանագրի պայմանների մասին հայտարարության խախտման դեպքում:

Կայքում գովազդի տեղադրում

4.1. Գովազդի սեփականատերը պարտավորվում է կայքում տեղադրել միայն վստահելի տեղեկատվություն վարձով առաջարկվող բնակարանի մասին:
4.2. Հայտարարության սեփականատերն ամբողջությամբ պատասխանատվություն է կրում տեղադրված գովազդի բովանդակության, ինչպես նաև տրամադրված լուսանկարների և գույքի նկարագրության համար:
4.3. Garant.am-ը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված գովազդի բովանդակության, ինչպես նաև վարձով առաջարկվող բնակարանի որակի համար։

Ծառայությունների համար վճարում

5.1. Կայքի ծառայություններից օգտվելիս օգտատերը և գովազդի սեփականատերը պարտավոր են վճարել համապատասխան վճար:
5.2. Garant.am-ն իրավունք ունի ցանկացած պահի փոխել ծառայությունների արժեքը և սակագները՝ այդ մասին նախապես տեղեկացնելով օգտատերերին և գովազդի սեփականատերերին:
5.3. Ծառայությունների դիմաց վճարումը կատարվում է վճարման պահին գործող սակագներով:
5.4. Garant.am-ը պատասխանատվություն չի կրում կայքի ծառայությունների համար վճարելիս վճարային համակարգերի կողմից գանձվող հնարավոր միջնորդավճարների համար:

Գաղտնիություն

6.1. Garant.am-ը պարտավորվում է պահպանել օգտատիրոջ և գովազդի սեփականատիրոջ կողմից տրամադրված տեղեկատվության գաղտնիությունը կայքում գրանցվելիս և դրա ծառայություններից օգտվելիս:
6.2. Garant.am-ն իրավունք ունի օգտագործելու օգտատերերի և գովազդի սեփականատերերի տրամադրած տեղեկատվությունը միայն կայքի ծառայությունների որակը բարելավելու և օգտատերերին կայքի նոր ծառայությունների և գործառույթների մասին տեղեկացնելու համար:

Պատասխանատվություն

7.1. Garant.am-ը պատասխանատվություն չի կրում օգտատերերի կամ գովազդի սեփականատերերի կողմից կայքի և նրա ծառայություններից օգտվելու հետևանքով կրած վնասների համար:
7.2. Ցուցակման սեփականատերը բացառապես պատասխանատվություն է կրում բնակարանների վարձակալության ժամանակ օրենքի պահանջների պահպանման, ինչպես նաև բնակարանի վերաբերյալ տրամադրվող տեղեկատվության համար:
7.3. Գովազդի օգտատերը և սեփականատերը պատասխանատվություն են կրում կայքից և նրա ծառայություններից օգտվելիս իրենց կողմից թույլ տրված ցանկացած խախտման համար:

Հարկային պարտավորություն

8.1. Garant.am-ը հարկային պարտավորություն չի կրում գովազդի սեփականատերերի համար և հարկային գործակալ չէ գովազդի սեփականատերերի հետ կապված:
8.2. Ցուցակման սեփականատերը լիովին պատասխանատու է բնակարանների վարձակալության հետ կապված բոլոր հարկերի և տուրքերի վճարման համար՝ կիրառելի օրենսդրությանը համապատասխան:

Համաձայնագրի դրույթները

10.1. Սույն պայմանագիրը օգտատերերի, գովազդի սեփականատերերի և Garant.am-ի միջև միակ համաձայնությունն է կայքի և դրա ծառայությունների օգտագործման վերաբերյալ:
10.2. Սույն պայմանագիրը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ։
10.3. Եթե ​​պարզվի, որ սույն պայմանագրի որևէ դրույթ անվավեր է կամ անիրագործելի, դա չի ազդի պայմանագրի մնացած դրույթների վավերականության կամ կիրառելիության վրա:
10.4. Garant.am-ն իրավունք ունի ցանկացած պահի փոխել սույն պայմանագիրը՝ նախապես տեղեկացնելով գովազդի օգտատերերին և սեփականատերերին:
10.5. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում օգտատերերի և գովազդի սեփականատերերի կայքում գրանցման պահից և ուժի մեջ է մինչև կայքից հեռացնելը:

Գաղտնիություն

11.1. Garant.am-ը պարտավորվում է պահպանել օգտատերերի բոլոր անձնական տվյալների գաղտնիությունը և գովազդի սեփականատերերը՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան.
11.2. Գովազդի օգտատերերը և սեփականատերերը պարտավորվում են կայքում գրանցվելիս տրամադրել ճշգրիտ և հավաստի տվյալներ, ինչպես նաև չհրապարակել իրենց անձնական տվյալները երրորդ անձանց:

Մտավոր սեփականություն

12.1. Garant.am կայքում տեղադրված ապրանքային նշանների, լոգոների, դիզայնի, գրաֆիկայի, ծրագրային ապահովման, տվյալների բազաների և այլ նյութերի նկատմամբ բոլոր իրավունքները պատկանում են Garant.am-ին կամ նրա գործընկերներին:
12.2. Կայքում տեղադրված ոչ մի նյութ չի կարող պատճենվել, վերարտադրվել, փոփոխվել, տարածվել կամ օգտագործվել առանց Garant.am-ի կամ նրա գործընկերների նախնական գրավոր թույլտվության:

Պատասխանատվություն

13.1. Garant.am-ը պատասխանատվություն չի կրում կայքի կամ նրա ծառայությունների օգտագործման հետևանքով առաջացած ուղղակի կամ անուղղակի վնասի համար:
13.2. Garant.am-ը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված կացարանի որակի, անվտանգության կամ օրինականության, ինչպես նաև գովազդի սեփականատերերի կամ օգտատերերի գործողությունների կամ անգործության համար:
13.3. Գովազդի օգտատերերը և սեփականատերերը լիովին պատասխանատու են կայքից և նրա ծառայություններից օգտվելիս գործող օրենսդրության խախտման համար:

Հասցեներ և մանրամասներ

14.1. Garant.am-ը ներկայացնում է հետևյալ մանրամասները.
Իրավաբանական հասցե՝ Սևան, փ. Նաիրյան 164/408
Հեռ.՝ +374-98-097-074
փոստ՝ info@garant.am
15.1. Սույն պայմանագիրը ստորագրվում է օգտատերերի և գովազդի սեփականատերերի կողմից էլեկտրոնային ձևով կայքում գրանցվելիս:
15.2. Սույն պայմանագիրը չի պահանջում Garant.am-ի ստորագրությունը և համարվում է կնքված՝ կայքում օգտատերերի և գովազդի սեփականատերերի գրանցման պահից:

Պայմանագրում փոփոխություն և լրացում

16.1. Garant.am-ն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ փոխել սույն պայմանագրի պայմանները՝ իր կայքում տեղադրելով պայմանագրի նոր տարբերակը:
16.2. Սույն պայմանագրում փոփոխություններն ու լրացումները ուժի մեջ են մտնում կայքում տեղադրվելու պահից:
16.3. Գովազդի օգտատերերը և սեփականատերերը պարտավորվում են պարբերաբար ստուգել Garant.am կայքը՝ պայմանագրի պայմանների փոփոխության համար:

Վեճերի լուծում

17.1. Սույն Համաձայնագրի կատարման ընթացքում կողմերի միջև ծագած բոլոր վեճերն ու տարաձայնությունները լուծվում են կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով:
17.2. Եթե ​​բանակցությունների արդյունքում կողմերը համաձայնության չեն գալիս, ապա վեճերը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուղարկվում են դատական ​​մարմիններին:
18.1. Սույն պայմանագիրը կողմերի միջև եղած ամբողջ համաձայնությունն է և փոխարինում է կողմերի միջև բոլոր նախկին պայմանավորվածություններին և փոխըմբռնմանը:
18.2. Եթե ​​սույն պայմանագրի որևէ դրույթ անվավեր է ճանաչվում, դա չի ազդում պայմանագրի այլ դրույթների վավերականության վրա:
18.3. Սույն պայմանագիրը կարգավորվում և մեկնաբանվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:
18.4. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Garant.am կայքում օգտատերերի և գովազդի սեփականատերերի գրանցման պահից և ուժի մեջ է մինչև կողմերից մեկի կողմից պայմանագրի պայմաններին համապատասխան դադարեցվելը: